Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
158 postów 1035 komentarzy

Bejka

Almanzor - Bejka, to zawołanie rodzinne, z Podlasia.

"Unsere Mütter, unsere Väter"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Podczas filmu „Unsere Mütter, unsere Väter” notuję na gorąco wrażenia. Oto one:

Początek czerwiec 1941

Niemieckie zbrodnie przeciw polskiej ludności cywilnej zaczęły się 1.września 1939. Film się tym nie zajmuje.

 czerwiec 1941. Przyjaźń grupki młodych Niemców z Żydem.

Tak mogło być. Do czerwca 1941 żydzi byli tolerowani przez Niemców. Żydzi przeciwko Niemcom nie stawali do walki cywilnej . Chociaż od początku wojny na terenie Rzeszy nowe prawo niemiecki wyodrębniło Polaków i Żydów ze społeczności wszystkich innych narodów mieszkających w Rzeszy, to do walki cywilnej zaangażowali się tylko Polacy. Żydzi liczyli na przetrwanie, zwłaszcza ci w Generalnej Guberni. Można to zrozumieć, ale od założenia gett sytuacja ich, zwłaszcza ludności ubogiej, niewykształconej znacznie się pogorszyła. Od początku wojny zginęły setki tysięcy a może ponad milion Polaków. 22. lipca 1942 rozpoczął się Holokaust Żydów.

Jeśli idzie o śmierć, zrównano Polaków nawet z Żydami, wprowadzając nowe prawo karne dla Polaków i Żydów, zamieszkałych na terenie całej Rzeszy, a więc także i na polskich ziemiach zachodnich. Nowe prawo wyodrębnia Polaków i Żydów ze społeczności wszystkich innych narodów mieszkających w Rzeszy. Jaki jest duch tej nowej ustawy. Posłuchajmy:

Niemieckie "prawo" wojenne głosiło: „„Polacy i Żydzi karani będą śmiercią, a w mniej ciężkich wypadkach karą pozbawienia wolności, o ile przez przejawioną nienawiść lub podburzającą działalność ujawniają wrogi w stosunku do niemczyzny nastrój i sposób myślenia, a w szczególności jeśli występują z antyniemieckimi wynurzeniami, jeśli zrywają publiczne afisze niemieckich władz i instytucji oficjalnych oraz jeśli przez swe szczególne zachowanie się i postępowanie obniżają powagę państwa niemieckiej Rzeszy i niemieckiego narodu lub też szkodzę ich dobru”.

„Ostdeutscher Beobachter” komentując ten punkt powiada, że:
„Treść istotna nowego prawa ustala w sposób bezwzględny, iż każde z niemieckiego punktu widzenia zasługujące na karę postępowanie może być na podstawie tego prawa karane. W dalszych przepisach znajdujemy m. in.:

„Karze śmierci, a w mniej ważnych wypadkach karze pozbawienia wolności podlegają także czyny gwałtów: skierowane przeciwko „przedstawicielom niemieckiego publicznego autorytetu”, uszkadzanie urządzeń niemieckich władz i urzędów oraz rzeczy służących pożytkowi publicznemu, wzywanie do nieposłuszeństwa względem zarządzeń władz niemieckich, zmowy zawierane dla tych przestępstw, zaniechanie zawiadomienia władz o takich zmowach, posiadanie broni (bodajby przyrządów służących do zadawania uderzeń i cięć) i ukrywanie wiadomości o posiadaniu przez kogoś broni”. Kara pozbawienia wolności wobec Polaków i Żydów stosowana ma być odtąd w formie umieszczenia w obozie karnym i zaostrzonym obozie karnym (najkrótszy pobyt - dwa lata). Prokuratorowi przysługuje prawo dowolnego aresztowania Polaków i Żydów. Wyroki wykonywane są natychmiast, bez prawa odwoływania się do wyższych instancyj. Polacy i Żydzi, którzy dawniej skazani byli na kary domu poprawy i więzienia, mają być przewiezieni, dla wykonania kary, do obozów karnych. Wydanie tego „prawa” jest równoznaczne ze skazaniem Polaków i Żydów na śmierć.”

 

 

wrzesień 1941, Smoleńsk żołnierz: "przecież nie można zabijać cywili"

od 1. września 1939 wiedzę o możliwości zabijania cywili znał każdy niemiecki żołnierz. Dekretem kanclerza Hitlera z października 1939 każdy żołnierz niemiecki został oczyszczony ze zbrodni wojennych popełnionych w Polsce. Dekret ten jest honorowany w Niemczech do dzisiaj

 

zabija dziecko stary żonierz, młody jest niezadowolony

W Polsce mordowali cywili głównie młodzi żołnierze. Nic nie wskazuje, żeby na terenie Rosji było inaczej. Od tego miejsca na filmie kibicuję Armii Czerwonej. Mołodcy!

 


każdy żyd to partyzant

??? Już o tym pisałem. Ale pod koniec wojny było sporo żydowskich partyzantów w polskich lasach. Chodziło o przetrwanie.

 


Maj 1943

kukurydza majowa ponad 2 metry. Radziecka!

 Kopice, Polska 160 km od obozu Auschwitz

Nie „Polska” ale „Generalna Gubernia”. Auschwitz był zawsze w Rzeszy!

 

pod Kurskiem „to ostatnia szansa, żeby Rosjanie się wykrwawili zanim przyjdą Amerykanie” Salutują jak żołnierze.

Amerykanów pod Kurskiem nie musieli się obawiać. Zwłaszcza w 1943. A salutowanie? Obowiązkowe było „Heil Hitler”

 


Alianci wyądowai na Sycylii Lipiec 1943

Głupie działanie Aliantów to lądowanie. Niby Niemcy byli tym wystraszeni. Śmiechu warte. Zmarnowano tym dwa lata żołnierskiego wysiłku. Polskiego wysiłku też.

 


Ilu naszych zginęło w ciągu tych dwóch lat

Ciekawe. W 1943 dwa lata wojny

 


Tarnów, Polska, 650 km od Berlina. Uciekinierzy z transportu do Oświęcimia: "Jeżeli dotrzemy do Łodzi jest szansa!!!"

kretyni! Tarnów był w Generalnej Guberni, a Łódź w Rzeszy.

 


September 1943, "ostateczne zwycięstwo nie nastąpi "

Prorocy! Płk Staufenberg liczył na sukces jeszcze w lipcu 1944.

 


Polak z dubeltowką !!! hahahahaha

Polak sprowadzi Niemców. Śmiechu warte. To był folksdojcz a nie Polak. Polakom nie wolno było mieć broni.

 


Opaska AK

Durnie, na opaskach nigdy nie było napisane „AK” Albo nic, albo było „WP”

 


"Partyzanci AK" noszą opaski z pięknym, starannie, po niemiecku zrobionym napisem "AK" na prawym ramieniu.

Kamstwo. Na biało-czerwonych opaskach AK nie było napisu, albo był napis "WP" - Wojsko Polskie. Na prawe ramię opaski przelożono dopiero w Powstaniu Warszawskim.


Partyzanci AK oddziału Baza-Miód podczas operacji Ostra Brama w lipcu 1944

 

 

 

"Polka z Warszawy" mówi, że ulica Leśna nie zbiega się z Ogrodową

Nie "Leśna" ale "Leszno". Dowódca partyzantów za to powinien ją zastrzelić.

 Niemcy na froncie wschodnim stali się bardziej szlachetni

albo martwi. Wyraźnie im front wschodni wyszedł na zdrowie

 W filmie pokazano wspanialych niemieckich młodych żołnierzy i gastkę starszych zwyrodniałych oficerów. A jak było naprawdę?

Ale we wrześniu 1939 r. ... było tylko zwykłe mordowanie bezbronnej ludności cywilnej przez wojsko niemieckie. Ludności nie stawiającej żadnego oporu, wycofującej się z miejsc objętych działaniami wojennymi, lub spokojnie spełniającej swe codzienne czynności zawodowe. Nie były to represje za zbrojny opór stawiany wojsku. Było to tylko spełnianie życzeń Führera, - marzącego o wymordowaniu wszystkich Polaków. Starsi oficerowie i żołnierze niemieccy, nieraz trzeba przyznać, nie mogli w żaden sposób zrozumieć intencji wodza. Rozumowali dawnymi żołnierskimi kategoriami. Przechodzili obok ludności cywilnej obojętnie, uważając, że skoro ludność ta nie bierze udziału w walce, nie trzeba jej mordować, ni zaczepiać. Natomiast „młode pokolenie”, wychowane i przeszkolone w bojówkach S. A. i S. S.

(Zbigniew Sadkowski, "Honor i Ojczyzna", wyd. D.I. 1943)

 

 

 

Część III

Nie zauważyłem niczego interesującego. Sam kicz!

Był kiedyś dobry niemiecki film o tych czasach „Zero osiem - piętnaście”, według Kirsta. To by warto powtórzyć!"

KOMENTARZE

 • Hitler: Wysłałem na Wschód Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci
  *
  Hitler: Wysłałem na Wschód Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci polskiej rasy i języka.
  * * *

  Na odprawie przed atakiem na Polskę, odbytej 22 sierpnia 1939 roku, Hitler stwierdzil:
  (...) Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie sił żywych nieprzyjaciela, a nie dotarcie do określonej linii. Nawet gdyby wojna wybuchła na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być zasadniczym celem (...). Nasza siła leży w naszej szybkości i brutalności (...). Wydałem rozkazy i każę rozstrzelać każdego, kto piśnie słowo krytyki wobec zasady, że wojna ma na celu fizyczne zniszczenie przeciwnika. Dlatego wysłałem na Wschód tylko moje oddziały Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób zdobędziemy teren, którego bardzo potrzebujemy. (...) Polska zostanie wyludniona i skolonizowana przez Niemców. Moj pakt z Polską miał na celu jedynie zyskanie na czasie (...)[i]

  Dyrektywa Reichsführera-SS Heinricha Himmlera:
  (...) Zburzenie getta i założenie obozu koncentracyjnego jest konieczne, gdyż inaczej nigdy nie osiągniemy spokoju w Warszawie (...). W każdym razie należy spowodować, aby miejsce zamieszkania 500.000 podludzi (niem. untermenschen) absolutnie nie nadające się dla Niemców całkowicie znikło i aby miasto Warszawa z jego milionem mieszkańców, będące zawsze niebezpiecznym centrum powstania, zostało zmniejszone do tej wielkości. (...)[ii]

  ———————
  Zob.: http://salski.nowyekran.net/post/94330,hitler-wyslalem-na-wschod-totenkopfstandarte-z-rozkazem-zabijania-bez-litosci-i-pardonu-wszystkich-mezczyzn-kobiety-i-dzieci-polskiej-rasy-i-jezyka
 • @Andy-aandy 23:00:55
  Warto dodać, że rozkaz ten od 1.września 1939 był skrzętnie wykonywany. Chętnych Niemców do jego realizacji nigdy nie zabrakło.
 • film jest potwarzą, absolutną, wyziera z niego niezbicie,
  że naziści wbrew dobrym, normalnym Niemcom, przyszli Polakom z pomocą w oczyszczeniu Polski z Żydów.
 • @Almanzor 00:01:25
  To się chyba nazywa zaszczepianiem wspomnień. Miliony Niemców będą
  potem powoływać się że dokładnie tak mówiły ich ciotki, dziadkowie.
  Aby mistyfikacja była pełna, te pseudowspomnienia muszą dotyczyć
  również ofiar, muszą być wspólne.
 • @cyborg 07:17:36
  Masz rację. Wielu ludzi informacje odebrane w kinie traktują w miarę upływu lat jako własne przeżycia.
 • @Almanzor 14:40:43
  *
  "Boy, you Polish Nazi are smart!” (Och, ci polscy naziści są cwani!) — nauczyciel w USA po uzyskaniu od uczennicy 8 klasy prawidłowej odpowiedzi na zadane jej pytanie.

  Inny przykład: "You Polish Nazi's sure are smart!" Raye Harville: “math teacher in NY actually said this to my sis in class cuz we just moved from Germany and were going to Poland”.

  Zob.:
  http://salski.nowyekran.net/post/94450,ss-einsatzgruppen-policyjne-oddzialy-niemieckich-masowych-mordercow
 • Nieieckie zbrodnicze Einsatzkommando zamordowały około 60.000 Polaków w 1939 r.
  *
  Mordy Einsatzgruppen po ataku Niemiec na Polskę
  Na odprawie przed atakiem na Polskę, odbytej 22 sierpnia 1939 roku, Hitler stwierdzil:
  (...) Zniszczenie Polski jest na pierwszym planie. Zadaniem naszym jest zniszczenie sił żywych nieprzyjaciela, a nie dotarcie do określonej linii. Nawet gdyby wojna wybuchła na Zachodzie, zniszczenie Polski musi być zasadniczym celem (...). Nasza siła leży w naszej szybkości i brutalności (...). Wydałem rozkazy i każę rozstrzelać każdego, kto piśnie słowo krytyki wobec zasady, że wojna ma na celu fizyczne zniszczenie przeciwnika. Dlatego wysłałem na Wschód tylko moje oddziały Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób zdobędziemy teren, którego bardzo potrzebujemy. (...) Polska zostanie wyludniona i skolonizowana przez Niemców. Mój pakt z Polską miał na celu jedynie zyskanie na czasie (...).[i]

  Zbrodnicze Einsatzgruppen były także zorganizowane przez Heydricha przed atakiem Niemiec na Polskę. Do każdej armii niemieckiej przydzielono jedną Einsatzgruppen, początkowo było ich 5 później 6, każda podzielona na 4 Einsatzkommando liczące od 100 do 150 osób w mundurach SD.

  Jak pisze Ian Kershaw w "Hitler; 1936–1945 Nemesis", razem z okupacją Polski, barbarzyństwo tych oddziałów osiągnęło nowy poziom. Szacuje on, że Einsatzkommando zamordowały około 60.000 Polaków — w realizacji celu zakładającego anihilację oraz likwidację wyższych warstw polskiego społeczeństwa, kleru, inteligencji i polskich Żydów.
 • -------------DETALIŚCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  -------a powiedział -a napisał - a napadł -aaaaaaaaaaaaaa - DURNY KATOLIKU POLSKI !!!!!!!!!! WATYKAN zrobił z ciebie -podnóżek BEZBOŻNEGO ŻARŁACZA z / cywilizowanej / Europy !! przyjmij ! do wiadomości !!! ----- żeś słowiański NIEWOLNIK !!! --tak długo jak !!! będziesz wierzyć w mądrość INNYCH / kler / tak długo !!! mówić będziesz !! aaaaaaaaaaaaaaa...... i ONI
 • Pozwolę sobie dodać ilustracje
  http://m.nowyekran.net/4fcfbafcf74364fe1f15a3b6c29cb8ba,0,0.jpg

  i starszawy już z 2006 roku
  http://m.nowyekran.net/ad58485b4fb16a72d0bd32f545284f57,0,0.jpg
 • @ninanonimowa 00:42:43
  Jasne, Hitler i Stalin a teraz Komisja Europejska są sterowane krótkimi lejcami rzymskich papieży dla zbudowania międzynarodowego socjalizmu w Europie.

  Watykan od stu lat konsekwentnie buduje Narodowy, Internacjonalistyczny i Demokratyczny socjalizm.

  Sieg heil!
 • @Almanzor
  DZIĘKUJĘ ZA PRZYTOCZONĄ FAKTOGRAFIĘ...
  Z EMISJI TEGO FILMU W TVP MOŻNA WYCIĄGNĄĆ RÓWNIEŻ WNIOSKI
  O "administracji polskiej"...JEJ ZADANIEM JEST KONTROLOWANIE SIŁY ROBOCZEJ...NIECH SIĘ BOI ...
  "ich bin Jude" GRZECZNIE BĘDĄ GŁOSIŁY PRAWDĘ "2=2, a ile ma być "...

  W zasadzie jestem zadowolony , że prawda o naszych elitach zauroczonych
  niemieckim euro tak ładnie wypływa...
  Na marginesie , ponieważ mam rodzinę z okolic Bielska , wiem ,że obóż tzw.oświęcimski nigdy nie leżał na terytorium Polski ,tylko właśnie Rzeszy...
  Nasze elity publicustyczno-polityczne jakoś nie podnoszą tego faktu...

  Ps.
  zapraszam http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/2013/06/mezczyzna-w-krotkich-spodenkach-co.html
 • @zbigniew1108 17:30:47
  Na S24 blogerowi, który po przerwie włączył się i nie wiedział o co chodzi odpowiedziałem, że nic się nie stało.
  Tylko zaatakowali nas Niemcy, a piąta kolumna strzela nam w plecy.
 • @cyborg 07:17:36
  Ludzie.
  Prawda jest taka .Te wszystkie straszne rzeczy, o których nikt oprócz kilku oszołomów już nie pamięta zrobili Naziści ,Faszyści i Hitlerowcy .Złe języki posądzają o to Niemców ,ale to nieprawda .Ta oczywista pomyłka wynika z tego że ci wyżej wymienieni mówili po niemiecku . W sumie było ich wszystkich może z pięciuset i przylecieli z Marsa . Wszyscy ci żli ludzie albo zginęli w czasie wojny ,albo zostali osądzeni w sprawiedliwych procesach i już nie żyją. Przestańmy więc już jątrzyć , nie ma to już żadnego znaczenia , a w UE wszyscy chcą tylko wzajemnego dobra , a już z całą pewnością chcą go dla nas Niemcy , dobrzy ludzie niesłusznie posądzani o brzydkie rzeczy.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY