Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
158 postów 1035 komentarzy

Bejka

Almanzor - Bejka, to zawołanie rodzinne, z Podlasia.

9/10 Polaków w Rosji pomagało bolszewikom

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przy­najmniej 9/10 rodaków, znajdujących się w szeregach rosyjskich było otumanio­nych przez prądy wywroto­we i do swoich szeregów się nie garnęło.(Dowbor-Muśnicki)

 

Fot: podkapitan Stanisław Kobyliński (najstarszy brat „Longina”), w I Korpusie Dowbora w Bobrujsku. Widoczne baretki odznaczeń.

Witek i Zbigwie w Salonie24 wyzwali mnie na pojedynek na argumenty kiedy przedstawiłem opinię sugerującą, że pod kontrolą międzynarodową należy zbadać podejrzenie winy zbrodni przelewu krwi setki Ukraińców w Kijowie u wyznaczonych przez "majdan" obecnych przywódców Ukrainy.

Emocjonalnie przywołał mnie Witek do odpowiedzi tekstem bardzo nała­dowanym emocjonalnie. Podobnie nacisnął na mnie Zbigwie. Ich skierowane do mnie dosyć krytyczne ale wyrażone z szacunkiem wypowiedzi dotyczą generalnie relacji polsko-polskich, polsko-u­kraińskich i polsko-rosyjskich. Dodałbym do nich jeszcze zahaczanie o UE i USA aby do­mknąć ten tygiel.

Za bardzo Witka i Zbiga szanuję aby odpowiedzieć byle jak i na chybcika w tym bar­dzo ważnym temacie. Niestety moje osobiste zobowiązania angażują mnie teraz tak mocno, że nie dam rady sformułować odpowiedzi w formie, która by choć w zarysie była zado­walająca.

Może uda mi się napisać to później, być może emocje nasze nieco wygasną co po­winno przy­służyć się meritum.

Jednak aby nie uciec totalnie odpowiadam tu na powtarzane przez Witka, kiero­wane do mnie inne nieco wezwania aby przywołać miejsce gdzie we wspomnie­niach generała Do­wbora - Mu­śnickiego jest fragment, na który kilka razy się po­woływałem że we wprowadze­niu bolsze­wizmu do Ro­sji Polacy mieli sporo za uszami. Napisałem kiedyś, iż gen. Do­wbór Mu­śnicki twierdził że 9/10 Polaków zdolnych do noszenia broni poparło bolszewików.

Wstałem dziś raniutko i raz jeszcze przypomniałem sobie wspomnienia generała Józefa Dowbora Muśnickiego późniejszego - we współpracy politycznej z Wojciechem Korfantym - twórcy Armii Wielkopol­skiej i zwycięskiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Pokonujące Niemców Powstanie Wielkopolskie nie tylko spowodowało odzyskanie dla Polski sporej części ziem zaboru pruskiego, ale przede wszystkim dało podstawowy argument do zaliczenia Polski do państw zwycięskich w I Wojnie światowej a nie razem z Niemcami, od których pośrednio Piłsudski uzyskał władzę, - za państwo pokonane zobowiązane do płacenia kontrybucji zwycięzcom.

Zacytowane niżej fragmenty wspomnień odnoszą się do czasu formowania I Kor­pusu pol­skiego od połowy 1917, zaczętego jeszcze przed listopadowym zamachem bolszewickim. Kiedy władzę przejęli bolsze­wicy JD-M wyraził gotowość do dal­szej walki po stronie Enten­ty ale odmówił bol­szewikom udziału w akcji przeciw Ukrainie. W rusko – ruskim konflikcie ogłosił neutral­ność, ale kiedy jed­nostki I Korpusu zaatakowała Armia Czerwoną podjął z sukcesem z nimi walkę zajmu­jąc wielki ob­szar wokół w rejonie Witebska - Mohy­lewa – Bo­brujska – Mińska. Po oddaniu tego obszaru przez Rosjan Niemcom zawarł z Niemcami umowę. Pozo­stawił im uzbrojenie ale ewakuował do Polski cały skład ludzki. Analogiczne wa­runki ale wobec Niemców postawił 11. listopada 1918 Józef Piłsudski.

Oto jak wspomina JD-M.

W rozdziale XVI Wspomnień: „Tworzenie Polskiego Korpusu” Józef Dowbor - Muśnicki pisze:

Gdym przystąpił do formowania oddziałów korpusu, rozporządzałem polską dywizją, Krecho­wieckim pułkiem ułanów i zapasowym pułkiem w Biełgorodzie. Według ra­portów dywizja miała 16 ty­sięcy żołnierzy, zapasowy pułk aż 20 tysięcy. Krecho­wieccy ułani byli w składzie 4-ch szwa­dronów.

Z dywizją piechoty polskiej nie wszystko było w porządku ... ... coś tam subordynacji brakowało. Faktem jest, że komisarz dywizji p. Perzyński musiał dywizję sanować, w wyniku czego do kor­pusu trafiło 3,000; reszta wzmocniła szeregi słynnego pułku w Biełgorodzie ....

Po zbadaniu materiałów ... doszedłem do przekonania, że po sformowaniu dywizji więcej dbano w niej o zachowanie życia, przeważnie prywatnego mienia, niż o woj­skowe sukcesy. Kwitła wza­jemna adoracja: wszyscy byli „dobrzy Polacy”, więc nie było racji bić się.

Postępowanie polskiej dywizji dało asumpt Lloyd George'owi do wyrażenia się w jed­nej z mów, że „część Polaków uciekała przed Niemcami jak trzoda”.

Zupełnie inaczej postępował pułk Kre­cho­wiec­ki.

.....

Pułk w Biełgorodzie był czymś nadzwy­czajnym, nawet jak na panujące stosunki w czasie roz­kwitu bolszewizmu. ....
W Polskę, jej przy­szłość, nikt nie wierzył ... Roiło się tam od adep­tów nauk socjalis­tycznych. Gdym posłał do puł­ku rozkaz o wysłaniu uzupełnień „zgodziło” się go spełnić zaled­wie 400-stu t.j. 2%.

...Potem pułk obrał sobie nazwę „polskie­go puł­ku rewolucyjnego”. Winszuję jego opiekunowi p. Lednickiemu.

Los jednak na pułku się zemścił. Bolsze­wicy, nie robiąc żadnej różnicy między „polskimi” socjali­stami a Polakami napa­dli pułk w imię urzeczy­wistnienia idei 3-międzynarodówki. Część wy­tłukli, a resz­tę rozpędzili.

....

Po trzymiesięcznych zabiegach aby zespolić w szeregach potrzebną ilość żołnierzy wyniki okazały się marne. Pierwsza dywizja, na nowo uzupełniona, liczyła około 8-tysięcy bagnetów, druga i trze­cia tylko po półtora do dwóch tysięcy. Masa polska pod hipnozą socjalistów słabo reagowała na na­woływanie do szeregów. Socjaliści za­szczepili nieufność do nowo formowanego wojska. Jedni mó­wili „wojsko formują pa­nowie aby znów wprowadzić pańszczyznę” drudzy znów pouczali „po co się bić, kie­dy niema z kim: tak Niemcy jak i Rosjanie są naszymi braćmi i również bić się nie chcą”.

....

Dziwnym zbiegiem okoliczności wszyscy ci rzekomi patrioci najskuteczniej pomogli Rosji i Niem­com, które chciały ujrzeć odradzającą się Polskę jaknajsłabszą, choć twierdzili, że działają właśnie na korzyść Polski.

....

Na mocy pisma jen. Janina, szefa misji francuskiej w Rosji, utrzymywałem wtedy kontakt z puł­kownikiem Rampon, przebywającym w Mińsku przy sztabie frontu Za­chodniego..... nie bardzo przy­chylnie przyjął mnie przedstawiciel Anglji

.... cudzoziemcy mieli oczy zawiązane ...

Zamiar zorganizowania dobrego korpusu okazał się nie łatwym do wykonania. Przy­najmniej 9/10 rodaków, znajdujących się w szeregach rosyjskich było już otumanio­nych przez prądy wywroto­we i do swoich szeregów się nie garnęło. Odstraszał ich porządek i ład. Były to pojęcia niewspół­mierne z rozprężeniem, wiecowaniem i moż­nością próżnowania, względnie udawania, że się coś robi.

(skrócone nieco fragmenty Józef Dowbor - Muśnicki „Wspomnienia” rozdział XVI)

Później było lepiej i Polacy generalnie względem ideologii i siły bolszewickiej zachowali się znacznie mądrzej niż inni "innostrancy"

 

Tekst ten umieściłem jako kojarzący się z dyskusjami o Ukrainie. Uważam, że naród rosyjski był najbardziej poszkodowaną ofiarą marksizmu - lenininizmu, chociaż z sukcesem udało się bolszewicką propagandą w rosyjskim społeczeństwie wykreować miliony sowieckich ludzi.

Uważam ataki na Putina za nieodpowiednie. Faktem jest, że on bardziej dba o interesy Rosji a nie o interesy Polski. Ale dbania o interesy Polski powinniśmy domagać się od rządzących Polską a nie Rosją.

Obecnie siedzibą socjalizmu i marksizmu - leninizmu jest Bruksela a nie Moskwa. Wspieranie na Ukrainie tendencji prounijnych uważam za robienie Ukraińcom krzywdy. Pisałem o tym - może nieco naiwnie - w notce "Co Polak może poradzić Ukraińcom".

To Bruksela teraz usiłuje, tak jak kiedyś Moskwa, wykreować w Europie nowego socjalistycznego człowieka. Polityka społeczna Putina, odcięcie się od szkodliwej propagandy "społecznej" płynące z socjalistycznych i homolubnych środowisk kierownictwa UE uważam za wartościowe dla zachowania naszej cywilizacji.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że najbardziej zapluwają się w atakach na Putina ci Polacy, którzy komunizm "wyssali z mlekiem matki". Czy nam po drodze z nimi?

 

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY