Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
158 postów 1035 komentarzy

Bejka

Almanzor - Bejka, to zawołanie rodzinne, z Podlasia.

Co Polak może poradzić Ukraińcom

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Trudno jest radzić komuś. Najlepiej kiedy ten ktoś poradzi sobie sam.

Józef Piłsudski w maju 1926 roku przeprowadził zamach stanu i przejął władzę zmiatając tę istniejącą. Zginęło z obu stron wiele więcej ludzi niż w 2014 na tragicznym majdanie. Nie każdy w Polsce zamachem majowym był zachwycony. Piłsudski postąpił wtedy mądrze. Po pierwsze okazał taki sam szacunek dla poległych z obu stron konfliktu. Po drugie dokonał wie­l­kiego wysiłku aby po szoku przewrotu połączyć Polaków. Zwrócić ich uwagę na to co ich łączy a nie na to co ich dzieli. W dużym stopniu mu się to wtedy udało.

Dotychczasowy prezydent Ukrainy przegrał. Wiktor Janukowycz roli jaką na siebie przyjął od Ukraińców unieść nie podołał. Również obecni przywódcy Ukrainy po­win­ni wiedzieć, że władza jaką tymczasowo namaścił ich Majdan zobo­wiązuje.

U­kra­ińcy powinni przede wszystkim pomóc sobie sami. Nie powinni zdawać się na obcych: ani na Niem­ców, ani na Polaków, ani na Amerykę i NATO, ani też na Rosję. Ukraińscy przy­wódcy powinni ich w tym poprowadzić. Wyznaczyć sobie misję i ją szczerze przeka­zać ro­da­kom na wschodzie, zachodzie i na południu. Zagraniczne bagnety na pewno im w poprawie losu Ukrainy nie pomogą. Własne bagnety też nie.

Ukraina, pomimo wszystko, stanowi jeszcze całość i ta całość jest jej wielką war­toś­cią. Ci co się teraz podjęli przewodzić Ukraińcami nie powinni się rozglądać za so­ju­sz­ni­kami zza granicy dla podporządkowania sobie siłą wszystkich ziomków, powinni wyka­zać odwagę, udać się na sprzeciwiający się im wschód czy południe, starać się zro­zumieć ich sprzeczne sobie racje i starać się znaleźć to, co mają jeszcze wspólne. Na pewno wspólna powinna być ich troska o los każdego z własnych obywateli. O ich materialne i niematerialne środki do życia. Ekonomicznie Ukraina wygląda teraz sła­bo. Znający ten kraj zauważają gangrenę wszędzie obecnej mafii.

Na pewno Ukraina nie powinna wzorować się na dzisiejszych Niemczech ani nawet na dzisiejszej Polsce. Powinna jednak spojrzeć co zrobili Polacy od 1989 kiedy socja­listyczna, państwowa gospodarka była w rozkładzie a kraj był w traumie pozosta­wionej przez lata osiemdziesiąte i nie powtarzać licznych błędów popełnionych w Polsce. Drugim pun­k­tem odniesienia powinny być Chiny z tegoż 1989 roku, będące wtedy traumie po wielu zabitych na Tian-an-men.

Każde działanie należy zawsze poprzedzić bilansem otwarcia.

Raport CIA (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html) stwierdza, że po Rosji, Republika Ukraińska była najważ­niejszym elementem gospodarczym byłego Związku Sowieckiego, produkując oko­ło cztery razy więcej niż następna republika w tym rankingu. Jej czarne żyzne gle­by dawały ponad jedną czwartą sowieckiej produkcji rolnej, w tym znaczne ilości mięsa, mleka, zboża i warzyw. Podobnie, jej zróżnicowany przemysł ciężki dostar­czał u­ni­kal­ne­go wyposażenia (na przykład rur o dużej średnicy) oraz urządzeń dla za­kła­dów przemysłowych i górniczych (urządzenia do wiercenia w pionie) w innych regionach byłego ZSRR.

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości w sierpniu 1991 rząd ukraiński zliberalizo­wał większość cen i wprowadził ramy prawne dla prywatyzacji, ale powszechny opór wobec reform kolejnych rządów i ukraińskiego parlamentu wkrótce spowodował utknięcie wy­sił­ków na rzecz reform i doprowadził do regresu gospodarki. Produkcja do roku 1999 spadła do mniej niż 40% poziomu 1991 roku. Uzależnienie Ukrainy od Rosji od dos­taw energii i brak znaczącej reformy strukturalnej spowodowały podatność go­s­po­dar­ki ukraińskiej na szoki zewnętrzne. Ukraina w trzech czwartych jest uzależniona od im­portu ropy naftowej i gazu ziemnego, a w 100% w zapotrzebowaniu na paliwo ją­drowe.

Obecnie dochód narodowy Ukrainy jest na poziomie niskim, ale nie katastrofal­nym. Porównując średnią na głowę ludności w przeliczeniu na siłę nabywczą pienią­dza w relacji do cen - tak zwanym współczynnikiem PPP (purchasing power parity basis), według raportu CIA Ukraina jest na 139 miejscu na świecie na poziomie Kosowa, Algerii, Iraku i E­gi­p­tu, 27% niżej Kuby, 40% niżej Rumunii, 54% niżej Białorusi, 60..70% niżej Polski, Węgier, Rosji, Litwy, Portugalii czy Grecji.

Jaki następny krok? Żadnej wojny, żadnych walk, wsłuchać się co mówią krytyku­jący obecne władze, nie bać się, rozmawiać z każdym, postawić ambitne, ale realne cele, wyco­fać wszystkie decyzje powodujące konflikty etniczne czy regionalne, us­tą­pić wiele, aby zachować jedność Ukrainy.

A gospodarka? Wrócić bezwzględnie do reform rynkowych z 1991 roku. Ukraina ma wielki potencjał przemysłowy, niech on pracuje. Ukraina ma tanią i wykształco­ną siłę roboczą oraz kadrę inżynieryjno - techniczną. Wykorzystać to! Tania siła robocza to bardzo ważny element konkurencji dla ukraiń­skich produktów. Pod żadnym pozorem nie naśladować Polski lat dziewięćdziesią­tych gdzie sztucznie zawyżano koszty pracy przez co produkcja polska straciła kon­ku­ren­cyj­ność. Nie niszczyć przemysłu. Unikać zadłużania. Uruchomić wszelki prze­mysł gdzie Ukraina ma potencjał. Ożywić tradycyjnie wysoko wartościowe rolnictwo. Przede wszystkim na własny rynek. Jeżeli Rosja czy Unia Europejska postawi bariery na import do siebie ukraińskiej żywności spojrzeć na inne bliskie jej geograficznie państwa.

Do wymienionych kierunków produkcji dodać lotnictwo. Ukraina była czołowym na świecie producentem samolotów. Zakłady Antonowa skonstruowały nie tylko tani prosty samolot An-2, który ma światowy rekord liczby zbudowanych egzem­plarzy - w samym Mielcu wyprodukowano 12500 sztuk w różnych wersjach, z Polski eksporto­wanych nie tylko do ZSRR, ale też do Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Jugosławii, Korei Północnej, Mongolii, NRD, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Turcji, USA.


źródło: Samoloty w lotnictwie polskim - Andrzej Glass

Samolot An-124 Rusłan przez wiele lat był największym samolotem świata obecnie ustępuje swemu następcy An-225 Mrija oraz Airbusowi A380

An-225-Mrija. Jest to największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot.

Ukraina jest jednym kilku zaledwie państw świata posiadająca rakiety kosmiczne. Rakieta Dniepr (fot.) z prawdopodobieństem sukcesu 95% zdolna jest wy­nieść 4½ tony na orbitę 200 km a 3200 kg na or­bitę mię­dzy­na­ro­do­wej stacji kos­mi­cz­nej (400 km).

Ukraina powinna rozwijać swój prze­mysł zbrojeniowy. Przede wszyst­kim sama po­winna zbroić swoją armię i sta­rać się dorównać konkurencji wielkich potęg w eks­porcie broni - a ma tu wiel­ką szansę. Nie może pozwolić na­rzu­cić sobie kon­troli tej konkurencji ani ze ws­cho­du ani­ z zachodu. Będzie to uk­ra­iń­ska wer­sja chińskiej drogi rozwoju. Przy zachowaniu dyscypliny nie po­win­na być od chińskiej gorsza.

 

Myślę, że pod takim programem pod­pi­sze się każdy myślący Ukrainiec. I ten z zachodu i ten ze wschodu i ten z Krymu też.

KOMENTARZE

 • Almanzor
  Laurka - jak najbardziej.
  Cały problem, że obecna sitwa (NWO) za żadną cenę nie dopuści do normalnego rozwoju Ukrainy. Przecież im chodziło wyłącznie o zamęt i przejęcie kontroli, gdzie ludność ma być tylko tanią siłą roboczą.
  Jeśli rada jest słuszna - to jakie siły na Ukrainie są w stanie ją realizować?
 • Ukraina
  "Powinna jednak spojrzeć co zrobili Polacy od 1989 kiedy socja­listyczna, państwowa gospodarka była w rozkładzie"

  powinna tę gospodarkę zlikwidować, jak Polacy.

  Po co mieć własną gospodarkę, skoro i tak pracuje się za granicą, a w kraju jedynie czasem śpi.
 • @interesariusz z PL 09:03:12
  // powinna tę gospodarkę zlikwidować, jak Polacy. //

  Ukraińcy powinni naśladować w tym Chińczyków a nie Polaków. Szansę jeszcze mają - byle się nie wdali w jakieś durne boje.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:53:30
  // jakie siły na Ukrainie są w stanie ją realizować? //

  Te które przejęły teraz władzę. Mają szansę, ale czy mają do tego rozum i odwagę?
 • @Almanzor 09:52:05
  przecież te siły stawiają na ukrainizację wszystkich ludów,
  co będą sobie zawracać głowę gospodarką.
 • @interesariusz z PL 10:01:56
  A co? Poradzić im czegoś nie można?
  Naprawdę to sami zbudują sobie przyszłość. Mogą na własne życzenie stać się państwem neokolonialnym, ale mają jeszcze szansę tego uniknąć. My nie.
 • @Almanzor 10:28:27
  Przecież też mieliśmy szansę,
  i to bez porównania większą.
 • @interesariusz z PL 10:44:59
  Został nam się sznur.
 • Co może Polska?
  Ci nowi "przywódcy Ukrainy" to banda Żydow, dla których rewoulcja jest sposobem na życie od czasów likwidacji Izraela przez Rzymian.

  Polska może tylko dać dobry i motywujący przykład nową Konstytucją, która oficjalnie wyklucza Syjonistów z polskich urzędów, wojska, szkół, prasy, radia, i TV.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:53:30
  POdobnie jak Polski!

  Pozdrawiam.
 • @Zdzich 16:51:52
  I rozliczy ich za popełnione na funkcjach państwowych przestępstwa.
  Oczywiście o emeryturkach i majątkach jakie posiedli na drodze przestępstwa muszą tym razem zapomnieć.

  Pozdrawiam.
 • @Almanzor 10:50:26
  "Został nam się sznur."

  Oj tam, oj tam - zaraz sznur - chyba dla tych których trza powywieszać. JKM (tu mu wierzę) w jednym z wywiadów powiedział, że gospodarkę można rozruszać przez jedną noc. Jak ją postawimy na nogi to i Najjaśniejsza się odrodzi. Pierwszy krok to odsunięcie polszewii od władzy. Czymkolwiek.
  A Ukraińcom trzeba tez jeszcze przekazać, żeby nie sprzedali banków w obce ręce, nie robili żadnych "stołów bez kantów" i nie wprowadzali GMO na swoje czarnoziemy. To takie moje trzy grosze do tematu.

  Serdeczności.
 • ZAJMIJCIE SIĘ POLSKĄ URATUJEMY STOCZNIE GDAŃSKĄ
  URATUJEMY STOCZNIĘ GDAŃSKĄ I NADAMY JEJ IMIĘ ANNY WALENTYNOWICZ CAŁY NARÓD STANIE DO WALKI O ODZYSKANIE DLA NARODU STOCZNI GDAŃSKIEJ URATUJEMY KOLEBKĘ SOLIDARNOŚCI TO URATUJEMY POLSKĘ


  https://www.youtube.com/watch?v=hkVkawKtmSw
 • @AdNovum 17:56:25
  Dokładnie! Rękawy juz mam podwinięte. Tylko z kim do dzieła?
 • @Zdzich 23:36:36
  Na razie szukamy chętnych aby pogodzić Polaków ,którzy zostali podzieleni na dwa obozy tj POwszczyków i PiSowców.Polacy muszą zrozumieć że te partie nie reprezentują interesów Polaków w sejmie i poza nim.Ani one ani pozostałe partie w sejmie nie są polskie.Te partie to mafie,żerujące na krzywdzie obywateli Trzeba z tym skończyć.Należy zjednoczyć się w walce o Polskę Można i należy zacząć od odebrania kolebki solidarności złodziejom i zwrotowi jej Narodowi MY WYGRAMY WOLNĄ POLSKĘ TYLKO MUSIMY ZBOJKOTOWAĆ WYBORY DO JEWRO PARLAMENTU,SEJMU ,SENATU I PREZYDENCKIE Musimy się przygotować do wyborów samorządowych i usunąć z rad gminy,miasta,dzielnicy i powiatu działaczy partii ,którzy zamiast reprezentować interesy wyborców to reprezentują interesy partii Musimy z tym skończyć Stefan Dembowski


  https://www.youtube.com/watch?v=hkVkawKtmSw
 • @amadeusz2006 01:26:37
  Polski, czyli "nasz" rząd POPiS'owy pobiegł do Ukrainy uścisnąć i poklepać po plecach największych w historii sadyzmu morderców naszych polskich rodzin, które żyły na Kresach!
  W konsekwencji tego poparcia, oraz poparcia zjednoczonych organizacji Wolnomularzy, Syjonistów, i Satanistów Zachodu (John Kerry reprezentuje wszystkie te grupy), demokratycznie wybrany prezydent Janukowicz został usunięty na drodze rewolucji i jego rząd zastąpiony bandą Żydów stowarzyszonych z przedstawicielką Oligarchii Żydowskiej Julią Tymoszenko z domu Hryhian. Pierwszą decyzją tego samozwańczego rządu było wypuszczenie Julii Tymoszenko na wolność bez zadnego uzasadnienia powodu.
  Obecnie zachodni świat organizacji Wolnomularzy, Syjonistów, i Satanistów uprawia intensywną kampanię anty-rosyjską oraz grozi atakiem militarnym przeciw Rosji, która w ramach porozumień z autonomicznym rejonem Krymu zobowiązana jest go protegować przed atakami z zewnątrz aż do roku 2047.

  Akcja na dzisiaj (nie mamy juz czasu):
  Wszystkie uczciwie-myślące orgnizacje POLSKIE powinne natychmiast odseparować siebie od tej nagonki i sankcji narzucanych na Rosję przez Syjonistyczne ugrupowania Zachodu, wyrazić poparcie dla Putina za przestrzeganie podpisanych umów i błyskawiczną akcję, oraz zmusić polski Sejm do publicznego wyrażenia tego samego.
  Jest to również okazja na ogłoszenie forum nieufności do rządu w Polsce, który popiera - wbrew woli Polaków - grupy najbardziej sadystycznych morderców Polaków na Kresach i w powojennej Polsce.
 • ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO
  MY NARÓD POLSKI WYPOWIADAMY POSŁUSZEŃSTWO ŻYDOWSKO-NIEMIECKIEJ WŁADZY TO NARÓD SPRAWUJE WŁADZĘ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ART 4 KONSTYTUCJI

  WYPOWIADAJĄC WŁADZĘ OBCYM NAM RZĄDOM PODEJMUJEMY WALKĘ O ODEBRANIE ZŁODZIEJOM STOCZNI GDAŃSKIEJ KOLEBKI SOLIDARNOŚCI POLACY-RODACY WYBIŁA GODZINA WOLNOŚCI NIE ZAPRZEPAŚĆCIE TEJ SZANSY NA WOLNĄ POLSKĘ Stefan Dembowski

  https://www.youtube.com/watch?v=hkVkawKtmSw
 • @Almanzor 10:28:27
  Jak można przywoływać tu komunistę i zbriodniarza, który kazał strzelać do Polaków. Ten zdrajca działał w interesie swoich licznych zagranicznych mocodawców, agenta, moralne dno, mordercy nie powinno stawiać się za wzór.
 • @amadeusz2006 07:54:31
  ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO???

  Najwyzszy czas, aby Narod Polski odezwal sie do swojego Sejmu, a nie odwrotnie.
 • @Zdzich 14:58:31
  Zdzichu odezwiemy się w 2015 roku Zbojkotujemy wybory Wygramy z żydostwem w Polsce bądź tego pewien Sami się nie wybiorą to jest pewne
 • --------------------BARDZO WAŻNE !!!!!!!!!!!!!
  http://wps.neon24.pl/post/106812,kim-jest-rzadzaca-polska-klasa-polityczna-list-otwarty-wps-do-polakow
 • @Wrzodak Z. 13:46:21
  Cenię Pana zdanie, ale bardzo proszę o przeczytanie całości tekstu a nie ograniczanie swojej opinii do kilku zdań. Trudno jest aby dwóch ludzi zgadzało się ze sobą w każdym zdaniu.

  W XX (o XXI zamilknę) wieku nie było przywódcy umiejącego rządzić państwem z wielomilionową ludnością nie mającym krwi na rękach.

  Daleki jestem od fanów Józefa Piłsudskiego, ale muszę mu przyznać, że po zwycięskim krwawym zamachu oddał cześć swoim pokonanym przeciwnikom, co najmniej tym poległym - a tego odruchu u przywódców majdanu nie zauważyłem.

  Nie ulega dal mnie wątpliwości że, przynajmniej bezpośrednio po zamachu, starał się znajdywać czegoś, co Polaków łączy a nie dzieli. Przynajmniej teoretycznie prowadził optymalną (zaniedbaną niestety obecnie) politykę trzymania równego dystansu od Rosjan i od Niemców.

  Dmowski, Paderewski czy Korfanty na pewno lepiej nadawali się do roli duchowych przywódców Polaków, niestety nie dość mieli brutalnej siły niezbędnej do rządzenia.

  Namawiam Pana do przeczytania notki do końca i pozdrawiam.
 • @amadeusz2006 19:36:35
  // Zbojkotujemy wybory Wygramy z żydostwem w Polsce bądź tego pewien Sami się nie wybiorą to jest pewne //

  Ha, istnieją obecnie w Polsce pewne reguły gry politycznej. Akurat przy tych regułach bojkotujący wybory mają najmniejsze szanse sukcesu.
 • @ninanonimowa 21:48:51
  Dziękuję za link. Cała w nim prawda. Cóż, większość Polaków z dawnej kongresówki bardzo łatwo nabrać na "bić moskala!"

  Oj głupi ...

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY